KONTAKTINFORMĀCIJA

Uzņēmums SIA “ALBAU”
Reģistrācijas numurs LV40103561205
Juridiskā adrese 20k-1-14, Tālivalža iela, Rīga, LV-1006, Latvija
Faktiskā adrese “Ritvari”, Rumbula, Stopiņu pag.,Ropažu nov. LV-2121, Latvija
Pārdošana Agris (+371) 26805837
Mārketinga un reklāmas jautājumi Sintija (+371) 20054077
Loģistikas un transporta jautājumi Artis (+371) 20000202
Fakss (+371) 67803651
E-pasts info@xbau.eu

Iegādājieties Collomix produktus tiešsaistes veikalā: www.xbau.eu

BANKAS DATI

Nosaukums Luminor Plc Latvia branch
Swift RIKOLV2X
Konts, EUR LV62RIKO0000083662847